Грунт

=========== BEGAIN Doctors SECTION ================
Україна - одна з найбагатших країн у світі за запасами земельних ресурсів. Однак надмірне використання пестицидів, зберігання отрутохімікатів та токсичних речовин на нашій території, перетворює багатство на проблему.
Одним з важливих аспектів безпеки здоров’я людини та бізнесу на території держави є відсутність шкідливих забруднюючих речовин в ґрунті. Забруднення території підприємства, земельної ділянки біля житлового будинку - проблема, яку не потрібно залишати без розгляду, адже це прямий вплив на здоров’я людини.
Щоб уникнути негативних наслідків «Европейська Екологічна Лабораторія» пропонує:
Проведення вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин в ґрунті по 51-му показнику:
- важкі метали;
- азот;
- нітрати;
- комплексні гранульовані та рідкі добрива;
- аніонні поверхнево-активні речовини;
- нафтопродукти;
- хлориди та ін.
Визначення родючості ґрунтів:
- гумус.
Вимірювання геометричних розмірів зони забруднення ґрунту:
- визначення ареалу поширення забруднюючих речовин.
Наші фахівці нададуть консультативну та практичну допомогу, комплексні рекомендації щодо рекультивації порушених забрудненням території та ґрунтів, а також рекомендації щодо забезпечення підвищення родючості земельних ресурсів найсучаснішими методами.