Послуги

Вода

Якість води визначається цілим рядом показників, вмістом домішок, гранично допустимі значення яких встановлюються відповідними нормативними документами.

Грунти

Одним з важливих аспектів безпеки здоров’я людини та бізнесу на території держави є відсутність шкідливих забруднюючих речовин в ґрунті.

Повітря

Евпропейська екологічна вимірювальна лабораторія швидко, професійно та високоякісно проведе інвентаризацію викидів в повітря.

Атестація

Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу.

Консультація

Консультативна, практична організаційна допомога у підготовці документів з акредитації та атестації ЛПЗ та інших питань з санітарно-епідемічного законодавства.

Організація

Організовуємо та проводимо дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційних заходи, лабораторно-інструментальні дослідження, тренінги, навчання, семінари та конференції.