Консультативна Допомога

Консультативна допомога:
- у інтерпретації результатів лабораторно-інструментальних досліджень об'єктів зовнішнього та виробничого середовища;
- з питань водопостачання та поводження зі стічними водами у різних галузях;- у дослідженні забруднень хімікатами та нафтопродуктами;
- у підготовці документів з акредитації та атестації Лабораторій;
- - у підготовці документів з акредитації та атестації Лабораторій;- у розробці алгоритмів проведення маніпуляцій в Лабораторіях;
- з питань дотримання санітарно-протиепідемічних вимог та режиму в ЛПЗ, об’єктах громадського харчування та торгівлі, навчальних закладах, ринках та інші;
- у підготовці висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, експлуатаційних висновків, дозволів на роботу з патогенними мікроорганізмами 2-4 груп патогенності, дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та стічні води, дозволів на роботу з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання;
- з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці та розробки заходів щодо приведення умов праці до санітарно-гігієнічних вимог;
- визначення контингентів та організації обов’язкових медичних оглядів декретованого контингенту та за шкідливими умовами праці;
- юридичного супроводу питань, пов’язаних із забезпеченням санітарного та епідемічного благополуччя;
- з інших питань, пов’язаних з дотриманням вимог санітарно-епідемічного законодавства;