Атестація Робочих Місць

Атестація робочих місць за умовами праці – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу. І досить важливий аспект організації охорони праці та промислової безпеки на підприємстві.
Мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником і працівниками для реалізації прав на здорові й безпечні умови праці.
Наша вимірювальна лабораторія допоможе Вам у вирішенні цього питання в оптимально короткі терміни і з високою якістю та доступними цінами.
Ми проводимо дослідження 260-ти фізико-хімічних показників у повітрі робочої зони та виробничому середовищі:
- важкість праці;
- атмосферний тиск;
- азоту діоксид;
- акролеїн;
- акрилонітрил;
- амілацетат;
- амінопласти;
- аміни аліфатичні;
- аміак;
- ангідриди;
- ацетон;
- бензол;
- бензин;
- вапняк;
- вінілу хлорид;
- вінілацетат;
- гексан;
- диметиланілін;
- дихлоретан;
- йод;
- каніфоль;
- карбамід;
- кислоти;
- ксилол;
- лавсан;
- мідь;
- метилакрилат;
- озон;
- пил вуглецю;
- пропілен;
- сірководень;
- сірковуглець;
- стирол;
- спирти;
- толуол;
- уайт-спірт;
- вуглець чотирихлористий;
- важкі метали та інші.

Безпека умов праці одна з найважливіших ознак успішного та сучасного бізнесу та є запорукою розвитку компанії. Наші фахівці за допомогою сучасних приладів допоможуть провести атестацію робочих місць та вказати на критичні точки, ризики та методи покращення умов праці та розробити заходи щодо приведення умов праці до санітарно-гігієнічних вимог. Визначать контингенти, організацію обов’язкових медичних оглядів декретованого контингенту та за шкідливими умовами праці.