Аналіз Повітря

Для того, щоб отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підприємству необхідно провести інструментальнпі дослідження викидів забруднюючих речовин в атмосферу, а їх результати внести у «Звіт проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря». Дана процедура затверджена наказом «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 р.за №7 є необхідною.
Евпропейська екологічна вимірювальна лабораторія швидко, професійно та високоякісно проведе інвентаризацію викидів.
Ми проводимо визначення 60-ти показників на межі СЗЗ та 163-х фізико-хімічних параметрів у викидах організованих стаціонарних джерел, а саме:
- геометричні розміри повітропроводів;
- швидкість газопилового потоку;
- об’ємна витрата;
- тиск статичний;
- тиск динамічний;
- вміст кисню;
- вологість;
- азоту діоксид;
- акролеїн;
- акрилонітрил;
- аміак;
- ацетон;
- бензол;
- вуглецю оксид;
- ароматичні та насичені вуглеводні;
- спирти;
- гас;
- кислоти;
- ксилол;
- їдкі луги;
- меркаптани;
- важкі метали та їх сполуки;
- сірководень;
- сірки діоксид;
- ртуть;
- сажа;
- сірковуглець;
- жири та інші.

Співпрацюючи з нами Ви отримаєте високий рівень обслуговування, достовірні результати аналізів, а також оптимальні терміни виконання робіт із найвищою якістю, інтерпретацію (трактування) результатів лабораторно-інструментальних досліджень об'єктів зовнішнього та виробничого середовища. У випадку незадовільних результатів досліджень, ми вивчимо причини та надамо рекомендації щодо заходів, направлених на їх усунення.